หน้าแรก

เว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือให้โรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ นะครับ

กำลังจะเปิดรับให้คนทั่วไปมาสร้างได้ เร็วๆ นี้ โดยต้องขอหลักฐานบัตรประชาชน และหน้าสมุดเงินฝากรับบริจาค เพื่อป้องกันการฉ้อโกงในอนาคต

แต่ถึงกระนั้น สำหรับผู้บริจาค ก็อยากให้ตรวจสอบแต่ละหน่วยงานอีกครั้งนะครับ เราไม่สามารถรับผิดชอบได้ว่าทุกคนที่ใช้ระบบนี้ จะนำเงินไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ทั้งหมด

เว็บไซต์ที่เปิดใช้งานแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม